Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
GF GYMNASTIKAKADEMIN
Artistisk Gymnastik
Medlemmar i Svenska Gymnastikförbundet & Riksidrottsförbundet
Vi är och har varit medlemmar i både Svenska Gymnastikförbundet och i Riksidrottsförbundet sedan starten 1993.
Historia
Gymnastikakademin - Göteborg grundades 1993, av Viveca Dahlman, som idag fungerar som idéspruta och tränare. 
Vi tillhör en av Göteborgs större Gymnastikföreningar, och är medlemmar i Riksidrottsförbundet och i Svenska Gymnastikförbundet, sedan starten 1993. Medlemsantalet har ända från starten legat/ligger stadigt på ca 300 st aktiva gymnaster. 

1993 - 1997
All gymnastikträning bedrevs i de gamla fina gymnastiksalarna i fd Annedals Vårdhögskola på Seminariegatan i Linnéstan - Göteborg. 
Mellan 1996 - 1997 hyrde Gymnastikakademin egen träningslokal, via Lokalförsörjningsförvaltningen. Där vi kunde ha alla våra gymnastikredskap framme dygnet runt.
Vi hade ca 300 aktiva gymnaster som tränade Artistisk gymnastik.

1998 - 2007
Gymnastikakademin får en ny egen träningshall. Denna gången i fd Majornas Gymnasiums gymnastikhallar på Lotsgatan i Majorna - Göteborg. Även här kunde alla gymnastikredskap stå framme dygnet runt, då det var vår egen lokal, som vi hyrde via lokalförsörjningsförvaltningen. 
Föreningen växte sig snabbt stor och framgångsrik. Vi var som mest 500 aktiva gymnaster och 30 tränare, under denna period. 
År 1999 gick Gymnaestradan här i Göteborg med över 30 000 gymnaster från hela världen som kom hit till Göteborg och hade uppvisningar mm. Vi deltog aktivt med våra tävlingsgymnaster i både från den artistiska gymnastiken och truppgymnastiken. De var med både på invigningen och avslutningen på Ullevi. Vi var också ansvarig förening för discoteket i Exercishuset på Heden, dit många av deltagarna kom dansade:)
År 2000 startade vi Truppgymnastik, med Miriam Tullberg som ansvarig tränare.

2008 - 2020
2008 flyttar vi in hela vår träningsverksamhet i Bräckeskolans gymnastiksalar på Hisingen. Vår tävlingsverksamhet fortsätter i Gymnastikens Hus på Rymdtorget i Bergsjön fram till 2015.

Vi har deltagit på en mängd olika tävlingar och uppvisningar både regionalt, riks och internationellt, bla Svenska Mästerskapen i Artistisk Damgymnastik vid 4 tillfällen, då med våra gymnaster Patricia Jusslin och Cecilia Englund, samt mängder av uppvisningar så som Lingveckan, Gothia Cup & Partille cup invigningar mm

Vi har ett stort hjärta <3 för den Artistiska Gymnastiken och vår verksamhet har hela tiden gått som en röd tråd  i denna anda. 
Ni hittar bilder mm från förr och nu på vårt instagramkonto: gymnastikakademin_nostalgi

Organisation
Styrelsen är beslutande och styrande organ i föreningen,. Styrelsen har styrelsemöte 1 gång i månaden, samt genomför planeringskonferenser tillsammans med tränarteamet.
Vi har årsmöte 1 gång/år.

Julia Karlsson - Ordförande
Teresa Sundström - Sekreterare
Viveca Dahlman - Kassör
Aleksandra Biberdzic - Revisor
Elin Axelsson - Suppleant
Sonya Bertelsen - Suppleant
Ewa Svedberg & Hanna Jonsson - Valberedningen

Viveca Dahlman - Huvudtränare
Teresa Sundström - Huvudtränare
10 st hjälptränare i åldrarna 13 - 16 år. En del är fd gymnaster i klubben, och en del tränar fortfarande.
GDPR
Integritetspolicy Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Gymnastikakademin-Göteborg, 855101-4882, Götabergsgatan 7a, 411 34 Göteborg. är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlinsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.


Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

·    Hantering av medlemskap i föreningen

·    Föreningsadministration

·    Deltagande i föreningens träningsverksamhet

·    Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

·    Licenshantering

·    Ansökan om bidrag

·    Sammanställning av statistik och uppföljning

·    Utbildningar arrangerade av föreningen

·    Kontakt med medlem


·    Besök på vår hemsida

·    Publicering av material på hemsida och sociala medier

·    Tillträdesförbud (om tillämpligt)

·    Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)


Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.


Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

 

Tillträdesförbud

Rättslig förpliktelse

Ordningsstörningar och otillåten påverkan

Rättslig förpliktelse

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.


Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

·         Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

·         Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

·         Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

·         Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

·         Om personuppgifterna har behandlats olagligt

·         Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

·         Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök: www.datainspektionen.se

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

Du når oss lättast på mailen: info@gymnastikakademin.se

Tävlingsresultat åren 1997 - 1999
Artistisk gymnastik!
1997
Miniortävling i Göteborg
2:a Elin Axelsson
Flicktävling i Göteborg
1:a Hanna Jonsson
2:a Patricia Jusslin
3:a Sanna Martinsson
Pyttan cup i Göteborg
3:a Elin Axelsson

1998
Miniortävling i Göteborg
3:a Aleksandra Biberdzic

1999
Miniortävling i Göteborg
2:a Elin Axelsson
TGF - Pokalen i Kungsbacka
2:a Elin Axelsson
3:a Lovisa Eliasson
UDM i Göteborg
1:a Lovisa Eliasson
Flicktävling i Göteborg
1:a Linnea Varvne
3:a Anna Beckman
Tävlingsresultat 2000 - 2001
Artistisk gymnastik!
2000
Guldpokalen i Stockholm (Stockholm Top Gymnastics tävling) 
Födda 1988 - 1987
6:a Nanna Lütz
Födda 1989 - 1990
13:e Sanna Martinsson
21:a Patricia Jusslin
Födda 1991 och yngre
18:e Kajsa Kärnman
21:e Kristin Carlsson
Lag: 6:e plats av 18 lag.
Flicktävling 1 i Göteborg
1:a Kristin Carlsson
Flicktävling 2 i Göteborg
1:a Linnea Varvne
2:a Anna Beckman
3:a Kristin Carlsson
Flicktävling 3 i Göteborg
2:a Anna Beckman
3:a Linnea Varvne
Juniortävling i Göteborg
3:a Nanna Lütz
UDM i Göteborg
3:a Nanna Lütz
Mini Star Cup i Göteborg
2:a Nanna Lütz
3:a Elin Axelsson
Miniortävling 1 i Göteborg
3:a Sanna Martinsson
Miniortävling 2 i Göteborg
1:a Patricia Jusslin
Riksmästerskapen i Stockholm
21:a Sanna Martinsson
22:a Patricia Jusslin
23:a Emma Wihlborg
(35 deltagare från hela Sverige)
Ungdomspokalen i Eskilstuna
27:a Elin Axelsson
28:a Nanna Lütz
35:a Lovisa Eliasson
(53 st deltagare från hela Sverige)

2001
TGF-Pokalen i Kungsbacka
Yngre klassen
1:a Kristin Carlsson
3:a Linnea Varvne
Äldre klassen
1:a Nanna Lütz
2:a Patricia Jusslin
3:a Elin Axelsson
Ungdomspokalen i Malmö
16:e Nanna Lütz
21:a Sanna Martinsson
22:a Patricia Jusslin
(35 deltagare från hela Sverige)
Flicktävling i Göteborg
3:a Kajsa Kärnman
Redskapscupen i Malmö
5:a Gymnastikakademin
(11 lag deltog)

Tävlingsresultat i Trupp!
2000
Göteborgstruppen
4:a Gymnastikakademin

2001
Göteborgstruppen -  yngre flickor
3:a Gymnastikakademin
UT - yngre flickor
1:a Gymnastikakademin
Tävlingsresultat åren 2002 - 2003
Truppgymnastik!
2002
UT - yngre flickor
2:a Gymnastikakademin
Göteborgstruppen
3:a Gymnastikakademin

2003
Göteborgstruppen
3:a Gymnastikakademin
UT - äldre flickor
2:a Gymnastikakademin
Eskilstuna cup
8:a Gymnastikakademin
(25 lag deltog)


Artistisk gymnastik!
2002
Februaricupen i Göteborg
1:a Elin Axelsson
2:a Sanna Martinsson
4:a Patricia Jusslin
Aprilcupen i Göteborg
Klass 1
1:a Nanna Lütz
Klass 2
1:a Elin Axelsson
2:a Patricia Jusslin
Klass 3
3:a Kristin Carlsson
4:a Linnea Varvne
UDM i Göteborg
1:a Sanna Martinsson
2:a Patricia Jusslin
JDM i Göteborg
2:a Lovisa Eliasson
DM i Göteborg
3:a Nanna Lütz
Ungdomspokalen i Höganäs
10:a Elin Axelsson
16:e Patricia Jusslin
(42 deltagare från hela Sverige)
TGF-pokalen i Kungsbacka
1:a Patricia Jusslin
2:a Elin Axelsson
3:a Sanna Martinsson
Novembercupen i Göteborg
Yngre
1:a Janina Olofsson
3:a Evelina Pielage
4:a Matilda Laursen
Äldre
1:a Sanna Martinsson
3:a Linnea Varvne

2003
JDM i Göteborg
2:a Sanna Martinsson
UDM i Göteborg
4:a Linnea Varvne
Ungdomspokalen i Uppsala
5:a Sanna Martinsson
9:a Patricia Jusslin
14:e Linnea Varvne
(24 deltagare från hela Sverige)
Pyttan cup i Göteborg
2:a Evelina Pielage
Eskilstuna cup
4:a Patricia Jusslin
9:a Elin Axelsson
(21 deltagare från hela Sverige)
TGF-pokalen i Kungsbacka
Yngre
2:a Evelina Pielage
Äldre
2:a Patricia Jusslin
3:a Elin Axelsson


Tävlingsresultat åren 2004 - 2005
Artistisk gymnastik!
2004
TGF - pokalen i Kungsbacka
3:a Evelina Pielage
Ministarcup i Göteborg
1:a Natalie Hjelmberg
2:a Evelina Pielage
TGF-pokalen i Kungsbacka
Yngre
3:a Evelina Pielage
Äldre
1:a Karin Wallin

Mälarcupen  i Stockholm (internationell tävling)
5:a Patricia Jusslin
(14 deltagare från europa)

Juniorcupen i Stockholm
11:a Patricia Jusslin
(21 deltagare från hela Sverige)

TGF - pokalen i Kungsbacka
Yngre
3:a Evelina Pielage
Äldre
1:a Karin Wallin
Novembercupen i Göteborg
1:a Patricia Jusslin
3:a Evelina Pielage
Mini star cup i Göteborg
1:a Natalie Hjelmberg
2:a Evelina Pielage
Pyttan cup i Göteborg
äldre
1:a Patricia Jusslin
2:a Karin Wallin
Decembercupen i Göteborg
1:a Patricia Jusslin
2:a Karin Wallin
Ungdomspokalen i Malmö 
9:a Patricia Jusslin
18:e Karin Wallin
(29 deltagare)
UDM i Göteborg
1:a Evelina Pielage
3:a Ottilia Öhrnell
Västgöta serien i Tidaholm
Klass 3
1:a Patricia Jusslin
Knattecup i Göteborg
1:a Natalie Hjelmberg
2:a Evelina Pielage
3:a Ottilia Öhrnell

JSM i Västerås
19:e Patricia Jusslin
(26 deltagare)

2005
Oktobercupen i Göteborg
Klass 1
1:a Cecilia Englund
2:a Lisa Dahlqvist
3:a Michaela De Feo
Klass 2
2:a Cecilia Lennartz
3:a Matilda Andersson
Klass 3
3:a Evelina Pielage
Klass 5
1:a Patricia Jusslin
3:a Karin Wallin
Novembercupen i Göteborg
Yngre
1:a Michaela De Feo
Mellan
3:a Märta Linde
Äldre
2:a Victoria Bumba
Marscupen i Göteborg
2:a Patricia Jusslin
Knattecup i Göteborg
1:a Ottilia Öhrnell
3:a Märta Linde
UDM i Göteborg
1:a Natalie Hjelmberg
2:a Evelina Pielage
3:a Ottilia Öhrnell
Ungdomspokalen i Malmö
2:a Patricia Jusslin
7:a Karin Wallin

Mälarcupen i Stockholm (internationell tävling)
Seniorer
11:a Patricia Jusslin
Tävlingsresultat 2006 - 2007
Artistisk gymnastik!
2006
Marscupen i Göteborg
Klass 1
1:a Victoria Bumba
Klass 2
2:a Michaela De Feo
Klass 3
3:a Agata Pietrzyk
Elitklassen i Göteborg
Miniorer
1:a Cecilia Englund
Seniorer
1:a Patricia Jusslin
Sverigepokalen i Malmö
8:a Karin Wallin

Svenska Mästerskapen i Uppsala
15:e Patricia Jusslin
(23 deltagare)

UDM i Göteborg
1:a Cecilia Englund
2:a Matilda Andersson
3:a Michaela De Feo
JDM I Göteborg
3:a Märta Linde

Svenska Cupen i Stockholm
8:a Patricia Jusslin
(14 deltagare)

Oktobercupen i Göteborg
Miniorer
1:a Cecilia Englund
2:a Michaela De Feo
Seniorer
2:a Patricia Jusslin
Novembercupen i Göteborg
Miniorer
1:a Cecilia Englund
3:a Carolina Sörensson

Mälarcupen i Stockholm (internationell tävling)
Seniorer
7:a Patricia Jusslin
Juniorer
31:a Karin Wallin

2007
Sverigepokalen i Malmö
16:e Cecilia Englund
19:e Cecilia Lennartz
21:a Michaela De Feo
UDM i Göteborg
1:a Michaela De Feo
2:a Agata Pietrzyk
JDM i Göteborg
3:a Cecilia Englund
Marscupen i Göteborg
Miniorer
1:a Michaela De Feo
3:a Agata Pietrzyk
Juniorer
1:a Cecilia Englund
2:a Märta Linde
Oktobercupen i Göteborg
Miniorer
1:a Michaela De Feo
2:a Agata Pietrzyk
Juniorer
1:a Cecilia Englund
2:a Märta Linde
Seniorer
3:a Karin Wallin

Mälarcupen i Stockholm (internationell tävling)
Youth
34:a Cecilia Englund
35:a Michaela De Feo
Seniorer
11:a Patricia Jusslin
16:e Karin Wallin
Lag
22:a Michaela, Cecilia, Karin och PatriciaTävlingsresultat 2008 - 2009
Artistisk gymnastik
2008
Marscupen i Göteborg
1:a Karin Wallin
3:a Viktoria Bumba
Västgöta cupen 
Yngre
1:a Cecilia Englund
Äldre
2:a Karin Wallin
TGF-Pokalen i Kungsbacka
Yngre
1:a Cecilia Englund
Äldre
3:a Karin Wallin
Sverigeserien
Yngre
1:a Cecilia Englund
Äldre
1:a Karin Wallin
Novembercupen i Göteborg
Miniorer
2:a Agata Pietrzyk
Seniorer
1:a Karin Wallin

2009
Marscupen i Göteborg
1:a Cecilia Englund
2:a Agata Pietrzyk

Mini star cup i Göteborg
Stegserie 1
2:a Emma Andjelic
Stegserie 2
1:a Anna TingfalkTävlingsresultat 2010 - 2011
Artistisk gymnastik

2010
Riksmästerskapen i Stockholm
Stegserie 7
7:a Agata Pietrzyk
Stegserie 8
5:a Cecilia Englund
Tävlingsresultat 2012 - 2013
 
Tävlingsresultat 2014 - 2015