Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
GYMNASTIKAKADEMIN
GÖTEBORG
Artistisk gymnastik
Artistisk gymnastik är en rolig och utvecklande träningsform där alla kan träna och tävla utifrån egen ambition och ålder. Kvinnlig artistisk gymnastik, förkortat KvAG är en olympisk disciplin med lång tradition. Gymnasterna tävlar i fyra grenar: hopp, barr, bom och fristående som utmanar gymnasternas färdigheter på olika sätt.

HOPP
Detta är den snabbaste grenen där man efter ett anlopp på 25 meter utför ett hopp med handinsättning på det 125 cm höga hoppbordet. Här får gymnasten möjlighet att använda sin explosivitet för att utföra hopp med en eller flera rotationer.

Barr
Barr består av två elastiska runda holmar som gymnasten utför olika typer av svingövningar runt. Gymnasterna utför också förflyttningar mellan den höga och den låga holmen genom olika flygelement.

Bom
Kanske det mest dramatiska redskapet där gymnasten utför sina svårigheter 1,25 meter upp i luften på en 5 meter lång och 10 centimeter smal bom. Serierna ska utföras både dynamiskt och uttrycksfullt och innehålla en variation av akrobatiska, gymnastiska och koreografiska inslag som binder ihop hela serien. Den maximala tiden för en serie är 1,30 minut.

Fristående
I denna gren har gymnasten stora möjligheter att visa fram sin egna personliga stil både i svårigheter och artistiskt uttryck. Friståendet utförs på en yta av 12 x 12 meter till musik som får vara max 1,30 minut lång. Valet av rörelser och svårigheter ska tillsammans med musiken skapa en röd tråd genom hela programmet.

Det nationella tävlingssystemet, kallat ”stegserierna”, är nivåindelat i stegen 1-10 utifrån gymnastens färdigheter. Efter att ha genomgått stegserierna har gymnasten möjlighet att fortsätta tävla enligt det internationella tävlingssystemet, ”Code of point” (COP). 

Tävlingsmomenten består av individuell mångkamp, lagtävling och enskilda grenar. I den individuella mångkampen summeras gymnastens poäng för alla de fyra grenarna. I lagtävlingen summeras alla gymnasternas poäng i alla grenar.

Bedömningen består av två delar. Dels bedöms seriens svårighet, vilka övningar och kombinationer gymnasten har med, dels bedöms hur väl gymnasten genomför sin serie.

Gymnastikakademins träningsverksamheten
Vår träning bygger på den Artistiska damgymnastikens grunder och tankar. Vår träning är upplagd med stor tyngdpunkt på noggrann grundträning, vilket gör att gymnasten kan utföra sina gymnastikövningar på ett tekniskt och mycket säkert sätt.
Principen är att först måste man kunna de lätta övningarna bra, innan man börjar träna på svårare övningar. Detta gör oxå att kroppen skonas, då man bygger upp sin fysiska styrka och flexibilitet. Även den mentala biten kommer att vara i balans.

I dagsläget har vi följande grupper i vår verksamhet:
Steg 1
Detta är grupper  för både nybörjare och för dem som redan gått några terminer. Här lär man sig de mest grundläggande övningarna inom den artistiska gymnastiken. Inga förkunskaper krävs för att gå i steg 1. Träningen är 1 tim/vecka. Uppflyttning till steg 2, sker hela tiden under terminens gång. Tränarna säger till när det är aktuellt för uppflyttning.

Steg 2 
Detta är grupper för dem som har tränat ett tag hos oss. Vi tar endast in gymnaster från våra steg 1 grupper. Gymnasten bör kunna visa övningar i de olika redskapen för att kunna hänga med på denna träningen. Träningen är 1,5 tim/vecka.

Steg 3 
Detta är grupper för dem som har tränat ett tag hos oss. Vi tar endast in gymnaster från våra steg 2 grupper. Gymnasten bör kunna visa övningar i de olika redskapen för att kunna hänga med på denna träningen. Träningen är 1,5 tim + 2 tim = 3,5 tim/vecka

Extra träning
Om man vill utvecklas snabbare och mer, så finns det den sk "Extra träningen" att anmäla sig till. Vilket innebär att man får träna flera gånger i veckan.

Vi använder oss av den Artistiska damgymnastikens redskap, så som HOPP - BARR - BOM - FRISTÅENDE (matta), samt en hel del hjälpredskap för att kunna träna på ett säkert och rätt sätt.

En hel del motorik, koordination, styrka, kondis och smidighetsträning ingår oxå på den vanliga träningen.

Vi försöker hela tiden lägga upp träningen så att den individanpassas. Varje gymnast får utvecklas i sin takt. Principen är dock att ju svårare övningar man ska träna på, desto mer träningstimmar krävs, samt att man behärskar grunderna väl. Mycket vikt läggs på fysisk styrka och flexibilitet.

Vår träning leds av välutbildade tränare med lång erfarenhet av den Artistiska damgymnastikens träning och tävling. 
Gymnastikakademins tävlingssystem
Gymnastikakademin har skapat ett eget tävlingssystem, med inriktning på den Artistiska gymnastiken. 
Vårt tävlingssystem bygger på Svenska Gymnastikförbundets tävlingsstege, men är lite omgjort för att passa vår verksamhet.
Gymnastikakademins träningshall och redskapsutrustning
Vi har all träningsverksamhet i Bräckeskolans gymnastiksalar, på Hisingen. Adressen är Tönsbergsgatan, som ligger i närheten av Eriksberg.

Parkering: Ni parkerar bäst på den stora parkeringen som ligger nedanför skolan. Gatuadress: Biskopsgatan. Man kan också hämta upp och släppa av barnen nära skolan om man kör upp på Tönsbergsgatan. Endast tillåtet för korta stopp, ej för parkering.

Vår hall är utrustad för den Artistiska damgymnastiken, med redskap för Hopp - Barr - Bom - Matta - Fristående. 
Träningsperioder: Terminsträning & Träningsläger
Vi har 3 terminsperioder under 1 år:
Vårterminen 10 ggr
Höstterminen 10 ggr
Vinterterminen 10 ggr (löper mellan årsskiftet, med ett uppehåll under jullovet)

Träningsläger
Vi brukar försöka ha träningsläger på skolloven (dagtid) som våra gymnaster kan anmäla sig till. Detta är utöver den vanliga terminsträningen, och betalas separat. Våra läger är endast för våra medlemmar. 
Sportlovsläger
Påsklovsläger
Sommarlovsläger: midsommarveckan (dagarna innan midsommar) & veckan innan skolorna startar.
Höstlovsläger
JullovslägerOrdning & Reda i träningshallen
Vi är mycket noga med säkerheten i hallen under vår träning. Våra tränare är välutbildade, och våra gymnaster är försäkrade för eventuella skador. 
Vi har inga "unga" tränare som håller i träningen, de är hjälptränare till de äldre tränarna, och är aldrig själva med gymnasterna i hallen. Vi kräver även registerutdrag från Polisens belastningsregister, på våra tränare.
Vi tillåter ingen fotografering eller filmning av barnen på vår träning. När det gäller avslutningen på terminen, så är det ok för respektive förälder att fotografera eller filma sitt egna barn. Våra tränare fotografera eller filma inte gymnasterna.
Vi har inga föräldrar, kompisar eller dyl inne på träningen, då det är många barn som upplever det jobbigt att träna med en publik, och det blir väldigt oroligt i hallen med för mycket människor, så vi har bestämt att följande gäller på vår träning:
Första träningen på terminen har vi dörrarna öppna in till hallen. Då får gärna föräldrarna kika in på träningen. Sedan är det tänkt att föräldrar mfl väntar i våra omklädningsrum, under pågående träning. Det är även ok att inte vänta kvar. Självklart gör vi undantag i speciella fall där tex barnet kan vara väldigt blygt osv...
Sista gången på terminen är alla föräldrar mfl välkomna in i hallen och sitta med, för att titta på träningen.

Klädsel
Vi ser helst att man tränar i gymnastikdräkt. Det finns klubbdräkter och andra träningskläder till försäljning varje termin. Om du inte har någon gymnastikdräkt, så försök att använda åtsittande träningskläder, t ex åtsittande linne och tights. Barfota, strumpor eller gymnastikskor är bäst att använda vid träning. ej joggingskor. 
Uppsatt hår om det är långt. Dricksflaska med vatten i är oxå bra att ha med sig till sin träning:)
Försäkringar
Gymnaster - tränare - domare - funktionärer är försäkrade via Erik Pensums idrottsförsäkring för gymnaster, helt enligt Svenska Gymnastikförbundets rekommendationer.
Steg 1  grupperna är försäkrade med en sk "Basförsäkring", som ingår i träningsavgiften.
Steg 2 - grupperna är försäkrade med en sk "Träningslicens", som varje gymnast betalar separat. (ingår ej i träningsavgiften, då den är personligt ställd på varje person)

Du hittar all info om föräkringarna i länken nedan: